För att läsa filerna nedan behöver man acrobat reader.

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.

Nyttjandeavtal och ordningsföreskrifter

Här kan du läsa vårt nyttjandeavtal som du tecknar när du blir medlem.

Integritetspolicy

Här kan du läsa om föreningens Integritetspolicy.

Ansökan om ...

Byte av odlingslott / utträde / ytterligare en lott.

Karta

Karta över området.