Allmän information

  • Vattenslang med monterad koppling förvaras under lås då Odlaren inte befinner sig i området. Du ska ha uppsikt på din koppling under vistelsen på området och inte lämna den obevakad.
  • Meddela styrelsen när du bytt bostadsadress, telefonnummer och email. Enklast gör du det tillsvidare till kassor@vallentunaodlarna.se
  • Om du har utsatts för stöld/inbrott, anmäler du detta till polisen 114 14 eller på deras hemsida,  Adressen till koloniområdet är Gamla Väsbyvägen 2, Vallentuna. Om det är ett pågående brott, ring 112.
  • Om något är trasigt gällande gemensamma redskap, maskiner och vatten ska detta felanmälas till någon i styrelsen. Om inte någon i styrelsen finns närvarande, felanmäl då istället via mail till vallentunaodlarna@outlook.com.
  • För att undvika att råttor ska trivas på området bör matrester, fågelfrö och liknande inte förvaras på lotten.
  • När medlemmar lånar gemensamhetsutrymmena är det viktigt att lämna dem i städat skick. Det gäller även dasset. Om en tunna är full behöver den bytas ut mot en tom. De tomma tunnorna förvaras bakom luckan till vänster om dasset. Den fulla tunnan ställs då under bordet som också står till vänster om dasset.
  • Uppsägning av lott ska göras omgående, dock senast 31 mars. 

Färginformation för redskapsskjulen på kolonilottsområdet.

Färgblandning vid förnyad ommålning av redskapsskjulen som är godkänd av styrelsen. Nedan anges Beckers färg och färgblandning.

Becker

B 834 Blad NCS 7215-G30Y

Produkt: Fasadfärg easy

Anm: Metamerisk, Ändrad

Brytbas: C     Burkstl: 9 L

Recept: CH 65.0  GH 26.0  YE:310.0  YX 70.0