Vallentuna Odlingsförening grundades 1973. Föreningens namn var på den tiden Väsby Odlingsförening. Den forna gården Väsby som marken en gång tillhörde fick ge föreningen dess namn. Namnbytet till nuvarande namn kom år 2012.

Ca 100 odlingslotter från 50 till 100 kvadratmeter odlas idag. Odlarna har sitt ursprung i många delar av världen och det kan en observant beskådare se om man studerar valet av gröda.

Många av oss odlare bor på gångavstånd och lotterna är våra oaser som ger oss motion, giftfria grödor, vänner i området och ett stort välbefinnande. Förutom att odla primörer på våra egna lotter, hjälps vi också åt att hålla våra gemensamma ytor och ägodelar i området snygga, så vi har städdagar vår och höst. Vid skördetid brukar vi ha en trevlig fest i föreningen.

Årsarrendet för en lott på ca 100 kvadratmeter inklusive vatten är 600 kr. Vill du bli medlem i odlingsföreningen är medlemsavgiften 100 kr och du kontaktar vår lotthandhavare Barbro Dahlberg per telefon 070-949 90 71.