Årsarrendet för en lott på cirka 100 kvadratmeter inklusive vatten är 700 kr + 25 kr för försäkring per odlare. Vill du bli medlem i odlingsföreningen är medlemsavgiften 100 kr och du kontaktar vår lotthandhavare Barbro Dahlberg per telefon 070-949 90 71.