Inbrott och skadegörelse

Styrelsen informerar om ett flertal inbrott och skadegörelse senaste veckorna.

Förutom att föreningens bod brutits upp upprepade gånger, har även flera av er medlemmars redskapsbodar brutits upp och förstörts.

Vi ber alla att ta hem redskap och annat av värde.

Brännhögen

Vi har beslutat att uppvakta kommunen angående brännhögen igen, med ambitionen att vi får tillstånd att elda en gång om året. Det har trots allt fungerat utan missöden under ett stort antal år.
Så idén med att använda "storsäck" för ändamålet är lagd på is, då den skulle bli både omständlig och kostsam.
Det vore dock önskvärt att medlemmarna i största möjliga mån hanterar sitt avfall själva.
Är det någon som verkligen behöver bli av med brännbart avfall, så går det bra att lägga det på brännhögen.

NOTE: Allt övrigt skräp (tegel, plast, glas, sopor etc) får var och en transportera bort själv till lämplig återvinningsstation. 

Mer information kommer angående eldning av brännhögen.

Redskapsskjulen på kolonilottsområdet.

Det har sedan en tid tillbaka saknats giltigt bygglov för våra redskapsskjul på kolonilottsområdet. Kommunen kräver att vi kompletterar vår senaste ansökan med en aktuell nybyggnadskarta, en situationsplan samt en kontrollplan. Dessa ska vara fackmannamässigt utförda och de kommer därtill ta ut en avgift för handläggning och administration.

Med anledning av det beslutade styrelsen att för tillfället stoppa alla nya byggen tills vidare.

Frågan får tas upp på årsstämman för ett bredare demokratiskt beslut.


Behöver du slangnippel för att komma åt vattnet så kontakta lottansvarig Barbro Dahlberg.

Montera nippeln på en kortare bit slang som du kan gömma eller ta med hem.

Nippel för tillgång till vatten

Påminnelser!

Egen odlingslott och grusgång i anslutning till den håller vi välskött regelbundet. Skräp kan slängas på brännhögen.

NOTE: Se ovan angående brännhögen.

Datum 2023 att boka i kalendern

Mars:

28 - Årsmöte


Maj:

13 - Vattnet sätts på

27 - Vårstädning, dag 1

28 - Vårstädning, dag 2


Augusti:

26 - 50-årsjubileum


September:

16 - Höststädning, dag 1

17 - Höststädning, dag 2


Oktober:

1 - Vattnet stängs av

29 - Stängning av redskapsboden och toaletten


Inspektion av lotterna:

  • maj
  • augusti
  • oktober