Datum 2024 att boka i kalendern

April:

  • 28 - Vattnet sätts på


Maj:

  • 18-19 - Vårstädning


Juni:

  • 1 juni till 31 augusti - Är vattnet på mellan klockan 05-10 och 17-22


Augusti:

  • 24 - Skördefest


September:

  • 21-22 - Höststädning

  • 29 - Stängs vattnet av


Oktober:

  • 27 - Stängs toalett och redskapsbodInspektion av lotterna:

  • 22 april  (åtgärder klara 20 maj)
  • 10 juni   (åtgärder klara 8 juli)

  • 30 september  (åtgärder klara 1 nov)


Inbrott och skadegörelse

Styrelsen informerar om ett flertal inbrott och skadegörelse senaste tiden.

Förutom att föreningens bod brutits upp upprepade gånger, har även flera av er medlemmars redskapsbodar brutits upp och förstörts.

Vi ber alla att ta hem redskap och annat av värde.

Flishögen

Eftersom det är svårt att få eldningstillstånd har styrelsen beslutat att ta bort brännhögen. På den nya högen, som blir en flishög, får det endast slängas ris och grenar. På städdagen hjälps vi åt att "flisa" högen.

NOTE: Allt övrigt brännbart avfall och skräp (tegel, plast, glas, sopor etc) får var och en transportera bort själv till lämplig återvinningsstation. 

Redskapsskjulen på kolonilottsområdet.

Det har sedan en tid tillbaka saknats giltigt bygglov för våra redskapsskjul på kolonilottsområdet. Kommunen kräver att vi kompletterar vår senaste ansökan med en aktuell nybyggnadskarta, en situationsplan samt en kontrollplan. Dessa ska vara fackmannamässigt utförda och de kommer därtill ta ut en avgift för handläggning och administration.

Med anledning av det beslutade styrelsen att för tillfället stoppa alla nya byggen tills vidare.

Frågan får tas upp på årsstämman för ett bredare demokratiskt beslut.


Behöver du slangnippel för att komma åt vattnet så kontakta lottansvarig Barbro Dahlberg.

Montera nippeln på en kortare bit slang som du kan gömma eller ta med hem.

Nippel för tillgång till vatten

Påminnelser!

Egen odlingslott och grusgång i anslutning till den håller vi välskött regelbundet. Ris och grenar kan slängas på flishögen.

NOTE: Se ovan angående flishögen.