Styrelse 2024

 • Ordförande – Anita Johansson
 • Kassör – Britt-Marie Andersson
 • Sekreterare – Anneli Eklöf
 • Ledamot – Jonas Brottman (Kontaktperson för maskin och vatten)
 • Ledamot – Barbro Dahlberg (Kontaktperson för lotter - lottansvarig)
 • Ledamot – Lotta Englund
 • Ledamot – Britt-Marie Törnebohm
 • Adjungerad – Bo-Arne Hardemalm (Webbansvarig)

Styrelsen nås enklast via email till vallentunaodlarna@outlook.com

Revisorer 2024

 • Bernt Sunesson
 • Carina Kleineman

Valberedning 2024

 • Andreas Jansson
 • Robert Gisselberg